w

Turnskole 1. - 2. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2010 - 2011. På disse partiene jobber vi mye med grunntrening som skal føre til både fin- og grovmotorisk utvikling.

Fulltegnet
01.08.201713:11 Liss Marie Jakobsen

Barna vil få grunntrening innen trampett, tumbling, matteøvelser og andre turnelementer. Vi jobber også med bevegelse til musikk, og har andre lekbetonte aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet i løpet av timen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter.

Klubben stiller med en hovedtrener, tre trenere og sju hjelpetrenere på disse treningene. Dette utgjør ca. en voksen pr. 5. - 6. barn.

Treningstider 2017/2018
Onsdag 16:45 - 17:45, Stordalshallen (FULLTEGNET)

google map