w

Turnskole 1. - 2. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2012 - 2013. På disse partiene jobber vi mye med grunntrening som skal føre til både fin- og grovmotorisk utvikling.

Meld på
01.08.201713:11 Liss Marie Jakobsen

Barna vil få grunntrening innen trampett, tumbling, matteøvelser og andre turnelementer. Vi jobber også med bevegelse til musikk, og har andre lekbetonte aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet i løpet av timen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter.

Treningstider 2018/2019 har vært:

Onsdag 16:45 - 17:45 Stordalshallen

Treningstider for turnåret 2019/2020 kommer i august. Dette fordi vi får tildelt nye halltimer av Bodø Kommune hvert år. Noe endringer i treningstidene kan forekomme neste sesong.

Tusen takk til våre sponsorer!