Arrangementer for konkurransegrupper Troppsgymnastikk

I løpet av et turnår tar vi sikte på deltakelse i både regionale og nasjonale konkurranser på ulike nivåer. Våre konkurranseutøvere på rekrutt-, junior-, og seniornivå vil få tilbudet om å delta på ulike konkurranser basert på alder og satsningsgrad. Her finner dere en oversikt over konkurranser vi tar sikte på å delta i gjennom turnåret.

Konkurranse Sted Tid Forklaring
Kretsmesterskap (KM) Rullerer hos ulike klubber i Nordland Høst For alle nivåer i rekrutt, junior og seniorklassene
Buskerudtrampetten Drammen November Nasjonal konkurranse for rekrutt og junior
NordNorsk Mesterskap (NNM) Rullerer hos ulike klubber i Nord-Norge Vår For alle nivåer i rekrutt, junior og seniorklassene
Opplandspokalen Lillehammer April Nasjonal konkurranse for rekrutt, junior og senior
Norgesmesterskap (NM) nasjonale klasser senior Søknadsbestemmes Vår Norgesmesterskap for seniorer hvor det konkurreres i hvert apparat (trampett, tumbling og frittstående) enkeltvis
Norgesmesterskap (NM) TeamGym senior Søknadsbestemmes Sommer Norgesmesterskap for seniorer hvor det konkurreres i alle apparater sammenlagt

Både Buskerudtrampetten og Opplandspokalen er svært populære nasjonale konkurranser med mange deltakere fra hele landet. Her er det "først til mølla"-prinsipp for å melde på ønsket antall tropper fra hver klubb. Antallet tropper vi får plass til vil avgjøre hvor mange gymnaster vi kan ta med oss på disse turene hvert år. Vi etterstreber alltid å få flest mulig påmeldte tropper i hver klasse, slik at vi kan tilby plasser til så mange som mulig av våre konkurranseutøvere.

Det må påregnes ekstra kostnader for deltakelse på konkurranser for de som ønsker å være med å satse på dette nivået. Konkurransene med lengst reise hvor vi er avhengig av fly (og ofte hotellovernatting) vil ha en høyere pris enn de regionale konkurransene med kortere reisevei og skoleovernattingstilbud.

Reglement

Alle konkurranser følger nasjonalt reglement for troppsgymnastikk, som kan sees HER.

 

Andre arrangementer

I tillegg til konkurranser tar vi også sikte på å delta på barnekretsturnstevne (6-12 år) og/eller ungdomskretsturnstevne (13-19 år) i løpet av året. I tillegg arrangeres juleshow i desember og vårshow i mai som alle våre turnere deltar på. Hele årskalenderen finner du HER.