Akrobatikk Minirekrutt (3. - 4. klasse)

Dette er et tilbud til jenter i 3. - 4. klasse (født 2012 - 2013). Her jobber gymnastene sammen som et lag, og skal øve inn et synkront program som inneholder ulike turnelementer, rytmer, dans og akrobatikk.

05.09.201719:32 Julie Abelsen

Programmet skal være underholdende for publikum og utføres til musikk. Det er ulike nivå i forhold til gymnastenes alder og fysiske utvikling. Felles for alle gruppene er mye grunntrening for å øke styrke og koordinative egenskaper, som er viktige for å kunne utføre vanskeligre øvelser etter hvert. Vi jobber mye sammen i par og det er derfor viktig å jobbe med miljøet for å skape et godt samhold i gruppa.

Treningene inneholder både dans, koordinasjon og ulike gymnastikkøvelser. Etter hvert som utøverne blir eldre og sterkere i kroppen, øker vi vanskelighetsgraden og jobber mer med akrobatiske øvelser som ulike løft og kast. På de minste partiene jobbes det i større grad med turn, dans og rytmer i tillegg til enkle akrobatiske øvelser.

På treningene stiller klubben med en hovedtrener og to hjelpetrenere.  Dette vil utgjøre ca. 7 gymnaster pr. trener.


Treningstider 2021/2022:

Torsdag 18.00 - 19.00 i Stordalshallen (benytt hovedinngangen)