Akrobatikk Minirekrutt (3. - 4. klasse)

Dette er et tilbud til jenter i 3. - 4. klasse (født 2011 - 2012). Her jobber gymnastene sammen som et lag, og skal øve inn et synkront program som inneholder ulike turnelementer, rytmer, dans og akrobatikk.

05.09.201719:32 Julie Abelsen

Programmet skal være underholdende for publikum og utføres til musikk. Det er ulike nivå i forhold til gymnastenes alder og fysiske utvikling. Felles for alle gruppene er mye grunntrening for å øke styrke og koordinative egenskaper, som er viktige for å kunne utføre vanskeligre øvelser etter hvert. Vi jobber mye sammen i par og det er derfor viktig å jobbe med miljøet for å skape et godt samhold i gruppa.

Treningene inneholder både dans, koordinasjon og ulike gymnastikkøvelser. Etter hvert som utøverne blir eldre og sterkere i kroppen, øker vi vanskelighetsgraden og jobber mer med akrobatiske øvelser som ulike løft og kast. På de minste partiene jobbes det i større grad med turn, dans og rytmer i tillegg til enkle akrobatiske øvelser.

På treningene stiller klubben med en hovedtrener og to hjelpetrenere.  Dette vil utgjøre ca. 7 gymnaster pr. trener.

Organisering av treninger sesongen 2020/2021

Disse gruppene vil kunne gjennomføres tilnærmet normalt, men med noen endringer:

  • Det vil være 15 min. mellomrom mellom alle gruppene slik at det er tid til inn/utgang og vasking/spriting uten at gruppene møter hverandre i døra.
  • På akrobatikktreningene vil alle få faste partnere som de samarbeider med slik at vi unngår så mye unødvendig kontakt som mulig.
  • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.

Treningstider 2020/2021:

Tirsdag 18.00 - 18.45 i Stordalshallen (benytt hovedinngangen)