Akrobatikk Rekrutt/Junior

Dette er et tilbud til jenter fra 5.klasse (født fra 2010). Her jobber gymnastene sammen som et lag, og skal øve inn et synkront program som inneholder ulike turnelementer, rytmer, dans og akrobatikk.

05.09.201719:33 Julie Abelsen

Programmet skal være underholdende for publikum og utføres til musikk. Det er ulike nivå i forhold til gymnastenes alder og fysiske utvikling. Felles for alle gruppene er mye grunntrening for å øke styrke og koordinative egenskaper, som er viktige for å kunne utføre vanskeligre øvelser etter hvert. Vi jobber mye sammen i par og det er derfor viktig å jobbe med miljøet for å skape et godt samhold i gruppa.

Treningene inneholder både dans, koordinasjon og ulike gymnastikkøvelser. Etter hvert som utøverne blir eldre og sterkere i kroppen, øker vi vanskelighetsgraden og jobber mer med akrobatiske øvelser som ulike løft og kast. På de minste partiene jobbes det i større grad med turn, dans og rytmer i tillegg til enkle akrobatiske øvelser.

På treningene stiller klubben med en hovedtrener og to hjelpetrenere.  Dette vil utgjøre ca. 7 gymnaster pr. trener.

Organisering av treninger sesongen 2020/2021

Disse gruppene vil kunne gjennomføres tilnærmet normalt, men med noen endringer:

  • Det vil være 15 min. mellomrom mellom alle gruppene slik at det er tid til inn/utgang og vasking/spriting uten at gruppene møter hverandre i døra.
  • På akrobatikktreningene vil alle få faste partnere som de samarbeider med slik at vi unngår så mye unødvendig kontakt som mulig.
  • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.

Treningstider 2019/2020:

Tirsdag 19:00 - 20:00 i Stordalshallen (benytt hovedinngang)