Betingelser

Når du melder deg inn hos oss, godtar du følgende betingelser.

Under 18 år: Om du er under 18 år har du fått en forelder/foresatt til å melde deg på.

Bilder/Video: Vi kan bruke bilder/video som blir tatt av gymnastene på trening, oppvisninger og konkurranser på våre nettsider eller i andre former for promotering av klubben. Gymnastene vil ikke nevnes ved navn og kun seriøse bilder og filmer vil bli benyttet. Har dere noen innvendinger mot at bilder/filmer av dere eller deres barn blir brukt må dere gi oss skriftlig beskjed om dette ved påmelding. 

Prøvetimer: For å få prøvetime må du først ha meldt deg inn og fått bekreftelse om plass. Dette på grunn av at våre grupper ofte fylles opp lenge før oppstart, og vi har ikke kapasitet til å gi prøvetimer på fulltegnede grupper. Nye medlemmer kan dermed benytte første trening som prøvetime. Etter dette må medlems- og treningskontigent betales, eller det må gis skriftlig beskjed på mail om at dere ønsker å melde av. 

Avmelding: Avmelding gjøres skriftlig til pamelding@bodogymogturn.no Bekreftelse på avmelding mottas deretter på e-post.

Betaling: Faktura for medlems- og treningskontigent sendes på E-post til mailadressen som ble registrert ved utfylling av påmeldingsskjema. Den som melder inn er selv ansvarlig for å oppgi riktig e-postadresse. 

Betaling gjelder for både høst- og våresemesteret, og gjøres kun en gang i løpet av turnåret.

Ved utestående betaling påløper gebyr, og klubben forbeholder seg retten til å gi plassen videre til andre interesserte. 

Se oversikt over priser HER