Gymlek (4 - 5 år)

Gymlek er et tilbud til alle barn født 2016 - 2017. Dette tilbudet gir barna muligheten til å utvikle seg selv gjennom lek og moro med små/store redskaper og apparater.

01.08.201712:21 Liss Marie Jakobsen

Vi deler barna inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner med ulike redskaper/apparater og øvelser. Dette er for å øke aktivitetsnivået, slik at alle barna er i aktivitet mest mulig i løpet av treningen. Vi jobber blant annet med sang, bevegelse til musikk, og øvelser som fører til både fin- og grovmotorisk utvikling. Treningen er lysbetont og skal føles trygt for hvert enkelt barn. 

Grupper og treningstider sesongen 2021/2022
Gymlek (Gruppe 1)  Onsdag  16.00 - 16.45  Stordalshallen, SAL B 
Gymlek (Gruppe 2) Onsdag 16.45 - 17.30 Stordalshallen, SAL B FULLT
Gymlek (Gruppe 3) Onsdag 17.30 - 18.15 Stordalshallen, SAL B FULLT
Gymlek (Gruppe 4) Onsdag 18.15 - 19.00 Stordalshallen, SAL B

* Sal B har inngang på høyre side av Stordalshallen (ikke hovedinngangen).