w

Gymlek (4 - 5 år)

Gymlek er et tilbud til alle barn født 2015 - 2016. Dette tilbudet gir barna muligheten til å utvikle seg selv gjennom lek og moro med små/store redskaper og apparater.

FULLTEGNET
01.08.201712:21 Liss Marie Jakobsen

Vi deler barna inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner med ulike redskaper/apparater og øvelser. Dette er for å øke aktivitetsnivået, slik at alle barna er i aktivitet mest mulig i løpet av treningen. Vi jobber blant annet med sang, bevegelse til musikk, og øvelser som fører til både fin- og grovmotorisk utvikling. Treningen er lysbetont og skal føles trygt for hvert enkelt barn. 

 

Utsatt oppstart for Foreldre/barn og Gymlek

Etter mange runder med oss selv har vi sett oss nødt til å måtte avvente oppstart av våre partier med foreldre/barn (2-3 år) og Gymlek (4-5 år). Det er svært beklagelig, men slik situasjonen er nå har vi rett og slett ikke mulighet til å gjennomføre disse treningene i henhold til smittevernreglene. Først og fremst er di minste barna i stor grad avhengig av å ha sine foreldre til stede under trening, noe vi nå har fått forbud mot. Gymsalene på Rønvik skole har kun en felles inngang og felles toalett, noe som gjør at vi ikke får lov til å gjennomføre grupper parallelt i gymsalene, og vi sliter dermed med å kunne ha nok grupper til å gi tilbud til alle. Spesielt nå som gruppene må minskes i størrelse til maks 20 stk. Fordeles gruppene til flere andre gymsaler vil vi ikke ha nok turnutstyr og trenere tilgjengelig til å kunne gi treningstimer av samme kvalitet.

 

Mot høstferien vil vi ta en ny vurdering på situasjonen og vurdere oppstart av partiene for di minste etter den. Dersom situasjonen er uendret vil vi vurdere oppstart på nytt etter jul.

 

Vi ser på muligheten for å arrangere kontrollerte gjennomføringer av «åpen dag» for de minste i Stordalshallen noen ganger i løpet av høsten. Dersom vi får dette til vil det være påmelding i forkant av hvert arrangement med maks 20 stk. om gangen. Informasjon om dette deles på hjemmesiden og på Facebook dersom det blir mulig.