Gymlek (4 - 5 år)

Gymlek er et tilbud til alle barn født 2017 - 2018. Dette tilbudet gir barna muligheten til å utvikle seg selv gjennom lek og moro med små/store redskaper og apparater.

Vi deler barna inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner med ulike redskaper/apparater og øvelser. Dette er for å øke aktivitetsnivået, slik at alle barna er i aktivitet mest mulig i løpet av treningen. Vi jobber blant annet med sang, bevegelse til musikk, og øvelser som fører til både fin- og grovmotorisk utvikling. Treningen er lysbetont og skal føles trygt for hvert enkelt barn. 

Grupper og treningstider sesongen 2022/2023
Gymlek (Gruppe 1) Tirsdag 17.30 - 18.15 Stordalshallen, SAL B (inngang på høyre side)
Gymlek (Gruppe 2) Onsdag 16.30 - 17.15 Stordalshallen, SAL B (inngang på høyre side)
Gymlek (Gruppe 3)  Onsdag 17.15 - 18.00 Stordalshallen, SAL B (inngang på høyre side)
Gymlek (Gruppe 4) Onsdag 18.00 - 18.45 Stordalshallen, SAL B (inngang på høyre side)

* Sal B har inngang på høyre side av Stordalshallen (ikke hovedinngangen).