Styremedlemmer søkes

Vil du være med å utvikle klubben vår fremover?

Klubben vår er stadig i vekst, og vi trenger flere mennesker som ønsker å engasjere seg i arbeidet vårt. 

Styret har ansvar for klubbens drift og de beslutningene som må tas for å bygge opp og utvikle organisasjonen. Vi jobber med arrangering av show, stevner og konkurranser; planlegging av turnåret; organisering av klubben; administrativt arbeid, økonomi og medlemshåndtering; deltakelse på ulike lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer; kursing av trenere; hallprosjekt etc.

Har du kunnskaper innen organisering og idrett, eller sitter med en tanke om at du kunne hatt noe å bidra med? Du trenger ikke kunne alt - det viktigste er at du har engasjement ovenfor klubben og tid og lyst til å gjøre en innsats.

Har du lyst til å engasjere deg, send en mail til margrethe@bodogymogturn.no