Tiårsjubileum!

Klubben vår fyller ti år i år!

Denne høsten fyller Bodø gym og turn 10 år! Klubben har vokst enormt mye på få år, og oppnådd svært gode resultater både prestasjons- og breddemessig.

Ved oppstart høsten 2008 hadde klubben i underkant av 150 medlemmer, og har på 10 år vokst til å denne høsten starte året med nærmere 900 medlemmer. Få andre idrettslag kan sies å ha hatt en så hurtig vekst. Dette har bidratt til en stor utvikling av idretten, og turn er nå en av de største idrettene i Bodø. Dette er vi utrolig stolte over!

Konkurransegruppene våre innen troppsgymnastikk har oppnådd svært gode prestasjoner og hevdet seg i konkurranser både på kretsnivå, nordnorsk nivå og nasjonalt nivå. De har også deltatt på flere utenlandske stevner i løpet av disse årene og gjort det veldig bra. Vi er heldige som har så mange aktive ungdommer som er engasjert i klubben vår. På disse konkurransegruppene har vi et overtall av gutter, noe vi synes er fantastisk ettersom idretten generelt preges av et overtall av jenter.

Også på breddesiden har vi stor pågang og mange engasjerte gymnaster og foreldre. På de ordinære gruppene våre innen troppsgymnastikk har vi hele 180 ungdommer mellom 5. – 10. klasse som deltar for å være i aktivitet og ha det gøy, uten å satse. Her har vi utøvere som reiser både fra Kjerringøy, Landegode, Fauske og Beiarn hver uke for å være med – helt fantastisk! I tillegg har vi over 200 småbarn mellom 2 – 5 år og enda flere 1. – 4. klassinger innom i hallene i løpet av uka, som ser veldig opp til de større utøverne.

For å opprettholde all denne aktiviteten har vi et fabelaktig trenerteam som består av dyktige voksne og ungdommer. Mange av disse bruker frivillig flere timer og dager i hallen hver uke hele året for at vi skal kunne tilby gode treningstilbud. For å få til den enorme veksten innenfor alle aktivitetstilbud har vi hatt et sterkt inkluderingsfokus siden dag en. Vi har sammen med trenere, foreldre, barn og ungdommer bygget opp en kjernekultur der trivsel og godt miljø er svært sentralt. Vi ønsker gjennom våre aktivitetstilbud å vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle. Derfor har vi et spesifikt tilbud for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse og jobber aktivt for å inkludere barn fra alle kulturer i idretten. Frafallsproblematikken blant ungdom har også blitt tatt på alvor, og dette forhindrer vi gjennom å inkludere ungdommene slik at de selv bidrar med forslag og gjennomføringer av aktiviteter og arrangementer. Mange av de eldste konkurranseutøverne er selv trenere for de yngre ungdommene, og disse er igjen trenere for de yngste barna – vi ser at ungdommene på denne måten kan være en stor inspirasjonskilde for hverandre slik at vi beholder flest mulig.

Arbeidet med inkludering, tilrettelegging og ungdommer har blitt lagt merke til også utenfor egen klubb. I 2016 mottok klubben Inkluderingsprisen under Salten Idrettsgalla, og i januar 2017 var klubben representert under den årlige Idrettsgallaen på Hamar sammen med flere store norske idrettsprofiler. I forbindelse med denne mottok klubben Grasrotprisen 2016. Disse gjeve prisene er et symbol på at vi har lyktes med å implementere de verdiene som er viktigst for oss. Dette er vi enormt ydmyke og stolte over.

I jubileumsåret vil vi gjennomføre flere spennende aktiviteter og arrangementer – der vi skal fortsette å la ungdommene være med i planlegging og gjennomføring. Blant annet skal vi ta litt ekstra i når vi arrangerer jubileumsforestilling til det årlige juleshowet i Bodø Spektrum i desember.

Tusen takk til alle som har tatt del i dette eventyret så langt - vi elsker alle idretten og klubben vår, og gleder oss til fortsettelsen!