Takk til Fjordkraft

Tusen takk til fjordkraft som har gitt oss sponsormidler til kjøp av nytt turnutstyr.