EUROGYM UTSETTES

Viktig informasjon om Eurogym

Det internasjonale turnforbundet (UEG) og arrangør på Island har besluttet å utsette Eurogym med et år. Normalt skulle arrangementet funnet sted 11-16 juli 2020, men på grunn av Covid-19-situasjonen er det for usikkert å satse på å gjennomføre et så stort arrangement nå til sommeren.

Eurogym utsettes til sommeren 2021, og Island vil fortsatt være arrangør da. Dato er ikke bestemt enda, men så snart vi får informasjon fra UEG og arrangør vil vi videreformidle til dere.

Det vil være begrensede plasser for deltakelse også i 2021, og Bodø gym og turn har besluttet at alle de som var påmeldt Eurogym 2020 beholder plassen sin. Dersom det skulle bli avmeldinger eller ekstra plasser vil vi åpne for påmeldinger for flere. Dette kommer vi tilbake til når vi får ny invitasjon til arrangementet i 2021.