Buskerudtrampetten

19. - 21. november deltar vi på Buskerudtrampetten i Drammen. Her følger litt info til våre konkurranseutøvere som skal delta på dette.

Konkurransen arrangeres i Drammenshallen.

Reise

Fredag 19. november

Oppmøte på flyplassen senest kl. 13.45.

Avreise kl. 14.45 (Bodø Lufthavn - Oslo Gardermoen)

Vi tar flytoget direkte fra Gardermoen til Drammen.

Søndag 21. november

Avreise fra Gardermoen kl. 21.05.

Hjemkomst kl. 22.30.

Overnatting og bespisning

Siden det fortsatt er restriksjoner rundt leie av lokaler og overnatting på skoler, så vil vi denne gangen overnatte på hotell. Utøverne ligger på tre- og firemannsrom, og det vil være en reiseleder på hvert av rommene slik at ingen blir overlatt til seg selv. Frokost vil vi få på hotellet, som ligger like ved jernbanestasjonen i Drammen. Øvrig mat vil klubben dekke. Det er fint om hver enkelt har med egen matpakke til reisen på fredag.

Etter konkurransen på lørdag blir det middag og vanndisko i Drammensbadet.

Påmelding

Send bekreftelse vedr påmelding til margrethe@bodogymogturn.no eller sms til 915 37 910.

Pris

Egenandel per person er på kr. 2700,-

Dette betales inn til kontonummer: 4509 26 23452 og merkes med "utøverens navn + Buskerudtrampetten 2021". Frist for innbetaling er fredag 12. november.

Pakkeliste

  • Toalettsaker
  • Konkurransetøy
  • Bodø gym og turntøy
  • Matpakke til fredag
  • Drikkeflaske
  • Lommepenger
  • Badetøy
  • Minner om at vi ikke kan dele ut smertestillende, og dersom noen får behov for f.eks. hodepinetabeletter, så må hver enkelt ha med dette selv. Vi kan oppbevare dette om ønskerlig. 
  • Dersom noen burker andre typer medisiner, er det viktig at vi blir informert om det.
  • Telefoner og andre tekniske artikler has med på eget ansvar.

Reiseledere

Margrethe Vinje: 915 37 910

Julie Abelsen: 482 17 876

Hilde Johansen: 916 88 118

Fillip Vatne Jonassen: 480 34 056

Alice Prestøy: 941 39 853

Sivert Ødegaard: 400 52 881