Informasjon om oppstart sesongen 2020/2021

Informasjon til alle våre gymnaster og foreldre ang. oppstart av partier, og nye retningslinjer for sesongen 2020/2021.

Idretten er i en utfordrende situasjon

Etter en lang periode med nedstenging og stillstand har idretten endelig fått muligheten til å røre litt på seg igjen. Under kontrollerte former vel og merke. I disse dager har de aller første treningene for barn og unge åpnet, selv om det er veldig strenge smittevernregler i hallene. Reglenes standard er stadig endrende, noe som har gjort det utfordrende å planlegge organisering av treningene det kommende året. Så snart et forslag var på plass endret reglene seg, og vi har vært nødt til å omstille oss flere ganger og tenke alternativt når vi nå har satt opp treningstimene for høsten.

I dette landskapet har frivillige, trenere, foreldre, barn, ungdom og voksne lett etter en forutsigbar hverdag som ikke er enkel å finne. Dette merkes. Både foreldre og trenere er frustrerte. Det er også vi i klubbens styre. Daglig får vi spørsmål om oppstart, påmelding, treningstider og organisering som vi ikke har kunnet gitt svar på. Vi får også kritiske spørsmål om at andre klubber rundt omkring håndterer situasjonen vi er i forskjellig. Vi har valgt å avvente påmelding og oppstart til vi har vært sikre på at vi kan gi tilbudene vi nå annonserer, og at treningene kan gjennomføres innenfor trygge rammer.

Det er ingen tvil om at vi er i en utfordrende situasjon. Vi har jo aldri vært der før. Derfor er det vi gjør nå så utrolig viktig. I en urolig tid må vi voksne stå stødig, ta utfordringene og gi alle barn, unge og de større et så godt tilbud som mulig. Vi må passe på og sørge for at ikke flere barn, ungdom og voksne faller fra idretten sin i denne perioden. Og vi må vise myndighetene at vi klarer å håndtere situasjonen slik at idretten ikke blir stengt ned igjen.

Men dette skal vi klare fint i Bodø gym og turn. Vi har flotte frivillige i alle ledd i klubben som gjør en kjempejobb. Det skal vi fortsette med. Og vi skal klare å gi våre og naboens barn en god og trygg oppvekst i byen vår.

 

 

Hvilke grupper starter opp og hvilke smittevernstiltak gjøres?

Bodø kommune, FHI, Norges idrettsforbund og Norges gymnastikk og turnforbund har satt strenge retningslinjer for bruk av idrettshaller og oppstart av aktivitet til høsten. Her er noe av det vi er nødt til å forholde oss til:

 • Foreldre eller øvrig publikum får ikke være tilstede under treningene. Kun trenere og utøvere skal benytte hallene.
 • Maks antall utøvere per gruppe er 20.
 • Før og etter trening tar lederen gruppen samlet inn og ut av anlegget.
 • Garderober skal ikke benyttes til dusj/skifting (kan benyttes til håndvask og toalett) – og alle oppfordres til å komme ferdig skiftet i treningsklær.
 • Anleggene skal ryddes, vaskes og sprites mellom hver gruppe. Også alt utstyr og apparater, dørhåndtak og andre kontaktoverflater må vaskes/sprites mellom gruppene.
 • Alle må vaske/sprite hender på inn og utgang, og etter toalettbesøk.
 • Avstandskravet på minimum 1 meter gjelder først og fremst for breddeutøvere fra 20 år og oppover, men skal etterstrebes på alle grupper så langt det lar seg gjøre.
 • Det skal legges til rette slik at ingen grupper møter hverandre i døra/gangen ved gruppebytte.
 • Alle skal registreres ved ankomst til hver trening, slik at klubben til enhver tid har kontroll over alle som er tilstede dersom smitteutbrudd skulle oppstå.

På bakgrunn av retningslinjer som er satt har vi vært nødt til å ta flere vanskelige beslutninger, og vi blir nødt til å organisere treningene litt annerledes enn tidligere:

 

Utsatt oppstart for Foreldre/barn, Gymlek og Voksenturn

Etter mange runder med oss selv har vi sett oss nødt til å måtte avvente oppstart av våre partier med foreldre/barn (2-3 år) og Gymlek (4-5 år). Det er svært beklagelig, men slik situasjonen er nå har vi rett og slett ikke mulighet til å gjennomføre disse treningene i henhold til smittevernreglene. Først og fremst er di minste barna i stor grad avhengig av å ha sine foreldre til stede under trening, noe vi nå har fått forbud mot. Gymsalene på Rønvik skole har kun en felles inngang og felles toalett, noe som gjør at vi ikke får lov til å gjennomføre grupper parallelt i gymsalene, og vi sliter dermed med å kunne ha nok grupper til å gi tilbud til alle. Spesielt nå som gruppene må minskes i størrelse til maks 20 stk. Fordeles gruppene til flere andre gymsaler vil vi ikke ha nok turnutstyr og trenere tilgjengelig til å kunne gi treningstimer av samme kvalitet.

Mot høstferien vil vi ta en ny vurdering på situasjonen og vurdere oppstart av partiene for di minste etter den. Dersom situasjonen er uendret vil vi vurdere oppstart på nytt etter jul.

Vi ser på muligheten for å arrangere kontrollerte gjennomføringer av «åpen dag» for de minste i Stordalshallen noen ganger i løpet av høsten/vinteren så snart restriksjonene reduseres nok til at det er gjennomførbart. Dersom vi får dette til vil det være påmelding i forkant av hvert arrangement med maks 20 stk. om gangen. Informasjon om dette deles på hjemmesiden og på Facebook dersom det blir mulig.

 

Voksenturn vil også utgå i første omgang ettersom vi har vært nødt å prioritere treningstimer til barn og ungdom først.

 

 

Organisering av turnskole og ordinære grupper trampett/tumbling i Stordalshallen

Vi starter all aktivitet for grupper fra 1. klasse og oppover. For å kunne starte opp aktivitet for disse gruppene har vi vært nødt til å gjøre en del endringer i organiseringen:

 • Stordalshallen deles i to med skillevegg slik at vi kan gjennomføre treninger med to grupper på 20 stk. samtidig i hver sin del. Den ene gruppen vil benytte hovedinngangen og toaletter i gangen, og den andre gruppen vil benytte inngangen på baksiden av hallen med toaletter i garderober. Vi ber om at dere er obs på hvilken inngang gruppen til deres barn skal benytte.
 • Gruppene vil reduseres betraktelig i størrelse, og det vil maks være plass til 20 utøvere i hver gruppe.
 • Innad i gruppene vil vi dele barna i mindre grupper på ca. 6-10 stk. der de rullerer på stasjoner. Disse gruppene vil være fast på alle treningene, og samme faste trener vil følge sin gruppe rundt på stasjonene under treningen. Slik skal vi unngå så mye kontakt som mulig med hverandre.
 • Turnskole-partiene vil i år vare i 45 min. slik at vi har 15 min til vasking og spriting, og påkledning av yttertøy og sko uten at gruppene møter hverandre i døra.
 • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.
 • Foreldre får dessverre ikke følge barna inn i hallen, men hjelp dem og se til at de går inn i rett inngang.

 

Her er breddegruppene vi åpner for påmelding på (turnskole og ordinære grupper trampett/tumbling):

MANDAG

Tid

Stordalshallen SAL 1 (hovedinngang)

Stordalshallen SAL 2 (inngang på baksiden av hallen)

16.30-17.15

Turnskole 1. – 2. klasse (gruppe 1)

Turnskole 1. – 2. klasse (gruppe 2)

17.30-18.15

Turnskole 1. – 2. klasse (gruppe 3)

Turnskole 3. – 4. klasse (gruppe 1)

18.30-19.15

Turnskole 3. – 4. klasse (gruppe 2)

Turnskole 3. – 4. klasse (gruppe 3)

19.30-20.30

Trampett/tumbling ordinær gruppe junior (gruppe 1)

Trampett/tumbling ordinær gruppe junior (gruppe 2)

20.30-21.00

(Rydding og vasking)

 

ONSDAG

Tid

Stordalshallen SAL 1 (hovedinngang)

Stordalshallen SAL 2 (inngang på baksiden av hallen)

17.30-18.15

Turnskole 1. – 2. klasse (gruppe 4)

Turnskole 1. – 2. klasse (gruppe 5)

18.30-19.15

Turnskole 3. – 4. klasse (gruppe 4)

Turnskole 3. – 4. klasse (gruppe 5)

19.30-20.30

Trampett/tumbling ordinær gruppe rekrutt (gruppe 1)

Trampett/tumbling ordinær gruppe rekrutt (gruppe 2)

 

TORSDAG

Tid

Stordalshallen SAL 1 (hovedinngang)

Stordalshallen SAL 2 (inngang på baksiden av hallen)

17.30-18.30

Trampett/tumbling ordinær gruppe rekrutt (gruppe 3)

Trampett/tumbling ordinær gruppe rekrutt (gruppe 4)

 

Rekrutt: 5. – 6. klasse

Junior: Fra 7. klasse

 

Organisering av frittstående og akrobatikk

Disse gruppene vil kunne gjennomføres tilnærmet normalt, men med noen endringer:

 • Det vil være 15 min. mellomrom mellom alle gruppene slik at det er tid til inn/utgang og vasking/spriting uten at gruppene møter hverandre i døra.
 • På akrobatikktreningene vil alle få faste partnere som de samarbeider med slik at vi unngår så mye unødvendig kontakt som mulig.
 • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.

 

Her er gruppene som åpner for påmelding:

TIRSDAG – RØNVIK SKOLE

Tid

Gruppe

18.00-18.45

Frittstående 1. – 2. klase

19.00-19.45

Frittstående 3. – 4. klasse

 

TIRSDAG – STORDALSHALLEN (hovedinngang)

Tid

Gruppe

17.00-17.45

Frittstående ordinær gruppe rekrutt/junior

18.00-18.45

Akrobatikk 3. – 4. klasse

19.00-20.00

Akrobatikk ordinær gruppe rekrutt/junior

20.15-21.30

Akrobatikk konkurransegruppe rekrutt/junior

 

 

Organisering av trampett/tumbling konkurransegrupper

Disse treningene vil kunne gjennomføres tilnærmet normalt, men med generelle smitteverntiltak.

Det er maks plass til 20 utøvere om gangen, og vi vil derfor prioritere å gi plasser til eksisterende medlemmer som har deltatt på disse gruppene tidligere. Dersom det skulle bli ledige plasser vil det være mulig for andre gymnaster å flytte opp på disse partiene.

Vi informerer samtidig om at det høyst sannsynlig ikke vil bli gjennomført konkurranser dette turnåret. Vi håper å kunne delta på noe mot våren/sommeren 2021, og vil vurdere dette fortløpende dersom situasjonen endrer seg og det åpnes for påmelding til konkurranser.

Her er treningstidene for konkurransegruppene:

Konkurransegruppe rekrutt (5. – 7. klasse)

Dag

Tid

Sted

Tirdag

18.00-19.00

Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden av hallen)

Torsdag

18.30-19.30

Stordalshallen (hovedinngang)

 

Konkurransegruppe junior/senior  (fra 8. klasse)

Dag

Tid

Sted

Onsdag

20.30-22.00

Stordalshallen (hovedinngang)

Torsdag

18.00-19.30 (Kun gutter)

Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden av hallen)

Torsdag

19.30-21.00 (Kun jenter)

Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden av hallen)

Torsdag

19.30-21.00 (Kun frittstående)

Stordalshallen (hovedinngang)

Søndag

20.00-22.00

Stordalshallen (hovedinngang)

 

 

Smitteverntiltak vi ber om at alle setter seg nøye inn i, og følger:

 • Alle møter presis på trening, og venter ved døra til treneren kommer og slipper alle inn samlet.
 • Alle vasker/spriter hender ved inn og utgang
 • Alle har med egen drikkeflaske og låner ikke bort til andre
 • Ingen benytter mobiltelefon i løpet av treningstiden (denne ligger i lomma eller hjemme)
 • Vask hender nøye dersom du har vært på toalettet
 • Alle møter ferdig skiftet i treningsklær (ingen skifting i garderobene)
 • Har du forkjølelsessymptomer ber vi om at du holder deg hjemme
 • Får du påvist covid-19 ber vi om at dere gir beskjed til gruppens trener slik at vi får gitt videre beskjed til barna i samme gruppe.