Koronastengt fremover

Bodø kommune har nå stengt alle idretts- og fritidsaktiviteter til og med 11. april

Bodø kommune informerer om følgende retningslinjer for idretten som først og fremst gjelder til og med 11. april:

Stans i idrett- og fritidsaktiviteter.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er gjort ett unntak for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

  • Det er kun tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.
  • Maks ti personer i hver gruppe (inklusiv trener/instruktør).
  •  Det er ikke unntak fra avstandskravet for barn og unge i idretts- og fritidsaktiviteter. Det gjøres oppmerksom på at avstandskravet er på minimum 2 meter mellom deltakerne. 
  • På en fotballbane kan det være én gruppe per banehalvdel, så fremst avstandskravet på minimum 2 meter kan overholdes.
  • Det skal være faste grupper. Trener/instruktør følger sin faste gruppe, og deltar ikke i flere grupper.
  • Grupper bør tilstrebe å ha deltagere fra samme skolekohorter. Ved bruk av skolekohorter som inndeling er det færre som eventuelt må tas ut i karantene. Hvis ikke dette er mulig bør det fortrinnsvis være deltakere som omgås i andre sammenhenger, f.eks. grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.
  •  Det er forbudt med deltakelse fra personer bosatt i andre kommuner.