Utsatt oppstart av vårsemesteret

Vi skulle hatt oppstart for alle våre grupper i morgen, men ser oss nødt til å avvente oppstarten inntil vi vet mer om smittesituasjonen.

Nå skal barna først starte opp på skolen, og vi vil se an situasjonen slik at vi best kan tilrettelegge for trygge treninger fremover.

Det er nasjonale restriksjoner som gjelder frem til 14. januar som gjør det vanskelig å starte opp med gruppene i den størrelse og form vi har hatt før jul, og vi avventer derfor oppstart til uke 3 i håp om at det ikke blir nødvendig med for mye omorganisering. Vi har også fått beskjed om at vi vil få nærmere informasjon om restriksjoner som gjelder for idretten fra og med 11. januar. Disse vil vi bli nødt til å ta hensyn til når vi starter opp vårsemesteret, og vi avventer derfor også i påvente av denne informasjonen.

Det er selvsagt leit at vi må smøre oss med tålmodighet og vente nok en gang, men vi ønsker at treningene fremover skal kunne gjennomføres innenfor trygge rammer for alle. Vi håper på forståelse fra dere, og vil komme med nærmere informasjon så snart vi vet mer.

Ny planlagt oppstart er fra mandag 17. januar, med forbehold om at det ikke kommer nyere og strengere restriksjoner før den tid.