KM Troppsgymnastikk nasjonale klasser 2022

Informasjon til deltakere i kretsmesterskap troppsgymnastikk nasjonaleklasser 2022.

Klasser

Apparater: Trampett, Tumbling og Frittstående

Klasser: Rekrutt (f.o.m det året en fyller 11år, t.o.m det året en fyller 13år), Junior (f.o.m det året en fyller 13år, t.o.m det året en fyller 17år) og Senior (f.o.m det året en fyller 16år).

For rekrutt konkurrerer alle i miksklassen. For junior og senior konkurreres det i kvinne-, menn-, og miksklassen.

Konkurransen avholdes i henhold til nasjonalt reglement for troppsgymnastikk vedtatt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Dispensasjon: I troppsgymnastikk kan det søkes om dispensasjon for bruk av inntil to juniorutøvere pr. tropp som er ett år for unge til å delta i seniorklassen. Som et tiltak for å få flere deltakere til arrangementet etter korona åpnes det også opp for bruk av inntil to rekrutter pr. tropp som er ett år for unge til å delta i juniorklassen. Søknad om dispensasjon sendes til nordlandgtk@gymogturn.no  seneste en uke før påmeldingsfristen utløper. Godkjente søknader vedlegges påmelding og medbringes på konkurransen.

Gjennomføring av konkurransen

Det konkurreres lørdag 23. april i Stordalshallen. Ved stor deltakelse blir det også konkurranse søndag. Info om dette samt trenings- og konkurranseplan publiseres på her på nettsiden og sendes ut på e-post til deltakende lag etter påmeldingsfrist. Samtidig sendes det også ut tidspunkter for sosiale arrangement lørdag og søndag.

Konkurranselisens

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta. Se mer informasjon om konkurranselisens her.

Utstyr og apparater

Frittstående

Frittståendefeltet/Teppeområdet er 16 x 14 meter (8stk. ruller á 14x2m) for konkurransen innenfor frittstående i Troppsgymnastikk. 

Tumbling

1 stk. tumblingbane fra Euro Gymnastics Equipment 15 x 2 meter. Juniorbane benyttes for alle klassene, også senior. 

Banen har 16 meter tilløpsbane og landingsfelt på 6 x 4 x 3,5 m.

Trampett

2stk. landingsfelt til trampett, der et primært benyttes til hoppredskap.

Tilløpsmatte til begge trampettfeltene på 25x1 meter.

Tilgjengelige trampetter (med sikkerhetspute):

1 stk. «MD Super-Elite» 36 fjærer

1 stk. «Dorado Eurotramp» 40 fjærer (tilgjengelig for seniorklassen)

1 stk «MD Children Trampoline» 28 fjærer (tilgjengelig for rekruttklassen)

1 stk. «Eurotramp Open-End Standard» (tilgjengelig for rekruttklassen)

Tilgjengelig hoppredskap:

1 stk. pegasus

1 stk. Gymnova skumpegasus/ponni (tilgjengelig for rekruttklassen)

1 stk. «blåkasse» i fire deler (tilgjengelig for rekruttklassen)

  

Innsending av musikk og vanskeskjema

Musikk og vanskeskjema lastes opp HER innen 22. april kl. 12.00.

Musikk

All musikk til konkurransen skal leveres senest fredag 22. April kl. 12.00.

Musikk leveres i filformatet mp3. Alle foreninger må ha med backup av sine troppers musikk.

Gi rett navn til musikkfilene: startnr_tropp_klasse_apparat.mp3

Eksempel: 14_narvik_turnforening_jr_herrer_trampett.mp3

(Startnummer, troppsnavn, klasse og apparat finner du i startrekkefølgen som sendes ut til deltakende lag etter påmeldingsfristen. Sørg for at du benytter den siste publiserte lista).

Ved ikke innlevert musikk vil troppen startes med en musikk fra arrangør. Musikk levert uten startnummer, troppsnavn og apparat i filnavnet regnes som ikke levert musikk. Frittstående og «gym for life»-tropper vil ikke kunne starte uten musikk.

Musikk til frittstående og gym for life må være levert før trening for å kunne trene til musikk.

Vanskeskjema

Alle vanskeskjema leveres digitalt innen fredag 22. april kl. 12.00.

For utfylling av vanskeskjema anbefaler vi å bruke NGTFs nettbaserte vanskekjema for troppsgymnastikk, som dere finner her: https://vs.tktg.no/

Dersom troppen ikke har levert vanskeskjema før fristen kan troppen få overdommertrekk for å ikke respektere konkurranseformatet, og vil i frittstående få 0 i vanskelighet, komposisjon og mulige koreografiske trekk. 

Det er mange tropper og mye jobb i forbindelse med vanskeskjema og musikk, og vi ber derfor om at fristen overholdes. Vanskeskjema og musikk kan leveres inntil 2 timer før konkurranse, men leveres vanskeskjema etter fristen fredag 22. april kl. 12.00 skal det leveres på papir i rett antall (frittstående: 8 kopier / tumbling og trampett: 4 kopier av E-skjema og 2 kopier av CD-skjema).