Priser og påmelding tilreisende lag

For deltakende lag gjelder følgende priser og frister.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 13. mars.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på så tidlig som mulig.

Påmelding gjøres i vedlagte excel-skjema og sendes på e-post til julie@bodogymogturn.no

Spørsmål om arrangementet kan også rettes hit.

Lag som ikke overholder fristen belastes med et gebyr på kr. 600,-

 

Priser tilreisende lag

Deltakeravgift konkurranse pr. gymnast  300,-
Startavgift pr. tropp pr. gren 200,-
Skoleovernatting inkl. frokost 200,- pr. natt pr. pers 
Kveldsarrangement m middag lørdag 200,- pr. pers
Deltakelse treningssamling søndag 200,- pr. pers

 

Betaling

Betalingsfrist: 10. april

 

Betaling til kontonummer: 4509 26 23452 innen fristen.

Merk betalingen med «Klubbnavn_KM2022»

Betalingen må være samlet fra klubben for alle påmeldte tropper.