Reisebetingelser

Følgende betingelser gjelder for deltakelse i konkurranser og stevner, eller andre reiser sammen med klubben

29.02.202019:01 Julie Abelsen

Påmelding, betaling og deltakelse på arrangementer

Utøverne må alltid være påmeldt arrangementene for å kunne delta. Innbetaling av deltakeravgift alene anses ikke som tilstrekkeling påmelding. I invitasjon til ulike arrangementer vil det informeres om påmeldingsmetode, frister og innbetaling. Disse retningslinjene skal følges.

Dersom personen ikke er påmeldt, kan han/hun ikke delta.

Betaling av deltakeravgift og reise skal alltid skje i forkant av arrangementene. Dersom utøveren ikke har betalt deltakeravgift kan personen nektes deltakelse.

Bindene påmelding og refusjon av reisekostnader

Påmelding til arrangementer, konkurranser og stevner er bindene. Skulle det oppstå forhindringer til reise utover klubbens kontroll, tilbakebetales ingenting. Dette gjelder for eksempel sykdom, avlyste arrangementer, kansellert transport etc. 

Klubben er pålagt å betale alle kostnader til arrangør ved slike tilfeller, og er derfor nødt til å operere med bindene påmelding.

Konkurranselisens

Alle våre utøvere som skal delta i konkurranser i løpet av året må betale konkurranselisens for å kunne delta. Denne kommer i tillegg til trenings- og meldemskontigent, og faktureres til utøverne/foreldre pr. e-post direkte fra Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF).

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta. Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som bl.a. gir anledning til å  få operasjon på privat klinikk for inntil 40.000 kroner (med en egenandel på 1.000 kroner).

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang per år.

Priser:

Kategori 1: 200 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: 500 kroner for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Reiseforsikring

Hver utøver må ha egen reiseforsikring på tur, og klubben eller NGTF dekker ikke annet enn det som inngår i skadeforsikring og konkurranselisens i tilknytning medlemsskap. 

, click to open in lightbox