Bodø Gym og Turn

Gjennom mangfoldet i våre tilbud ønsker Bodø gym og turn å vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle.

Vi tilbyr aktiviteter for barn og ungdom fra 2 år og oppover. Klubben skal kjennetegnes ved trivsel, inkludering og et godt miljø blant utøvere, trenere, frivillige og foresatte. Gjennom våre aktivitetstilbud legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner. Satsingsgraden innen de ulike aktivitetene og gruppene vil variere i ulike sesonger ut fra utøvernes ønsker og klubbens ressurser. 

Bodø gym og turn ble stiftet 10. september 2008, og har siden da vokst fra 150 medlemmer til over 800 i 2017/2018. 

Visjon
Bodø gym- og turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud og profilering av disse skal Bodø gym- og turn vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle. Gjennom disse grenene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner

Utmerkelser/Priser:

Norges Idrettsforbuds Grasrotpris 2017, i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar i Januar 2017.
Salten Idrettsgallas Inkluderingspris 2016

 

Styrets sammensetning 2017/2018
Leder  Margrethe Vinje 915 37 910
Nestleder Svenn Håkon Urving 412 00 178
Økonomiansvarlig Maiken Benjaminsen Urving   971 10 068
Markeds- og medlemsansvarlig   Julie Abelsen 482 17 876
Ansvarlig for dommere/konkurranser og sponsing    Ellen McGuirk 852 59 271
Arrangementsansvarlig Eirin Henriksen 464 21 490
Styremedlem (ansvar bekledning) Birgitte Belden 975 32 482
Styremedlem (Ansvar hall og politiattest) Geir Næstby 470 32 420
Ungdomsrepresentant Hege Moe 988 40 122
Varamedlem Beathe Nilsen 922 89 962
Varamedlem Rune Even Seljeseth 950 71 323

Klubbens dommere:

Kristina Solhaug
Maiken Benjaminsen Urving
Kari Seljeseth
Jonas Laugsand
Ellen McGuirk

Organisasjonsnummer:

993 170 860

Politiattest

Krav om politiattest i Bodø gym og turn
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

eller 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1) Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Geir Næstby sender søknaden til politiet.

2) Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3) Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Geir Næstby.

Bodø gym og turn skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.