Priser

Hva koster et medlemskap hos oss?

01.08.201713:24 Liss Marie Jakobsen
For treningsåret 2021/2022 gjelder følgende priser pr. barn.

Prisene gjelder for hele året (både høst og vårsemesteret).

Medlemskontigent: 1 100,-
Partiavgift per parti: 1 300,- 

Partier med mer enn en trening i uka har en partiavgift som øker med kr. 600,- pr. ekstra treningstime. 


Ved oppstart i høstsemesteret: full pris. 
Oppstart i vårsemesteret: halv pris på partiavgift, full pris på medlemskontigent.

Medlemskontigenten inkluderer skadeforsikring på treningene via Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Vi har dessverre ikke søskenrabatt.

Fakturering

Faktura for treningsåret sendes ut todelt. Én faktura for medlemskontingent, og én faktura for partiavgift. Faktura sendes til e-post som ble registrert ved påmelding. Du kan også finne oversikt over dine fakturaer ved å logge inn på "min side" i IMS (Idrettens medlemssystem).

Faktura for medlemskontingent sendes ut årlig (abonnement) på den dato du ble meldt inn, og fortsetter inntil du melder deg ut. Faktura for partiavgift sendes ut på dato partiet starter opp.

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap hos oss, må det gis skriftlig beskjed til pamelding@bodogymogturn.no

Gaver, donasjoner og sponsing - ta kontakt med Geir Næstby, tlf 470 32 420