For treningsåret 2022/2023 gjelder følgende priser

Prisene gjelder for hele året (både høst og vårsemesteret).

Partiavgift (varierer noe basert på satsningsgrad og treningsmengde)

Partier med en trening i uka: 2500,-

Partier med to treninger i uka: 3200,-

Partier med tre treninger i uka: 3900,-

Partier med fire treninger i uka: 4600,-

Forsikringskontigent: 100,-

I tillegg til partiavgiften kommer en forsikringskontigent på kr. 100,-
Denne dekker skadeforsikring på treningene via forsikringsavtale via Norges Gymnastikk og Turnforbund. Forsikringskontigenten er obligatorisk for alle medlemmer, og faktureres årlig på den dato du meldte deg inn.


Ved oppstart i høstsemesteret: full pris. 
Oppstart i vårsemesteret: halv pris på partiavgift, full pris på forsikringskontigent.

Vi har dessverre ikke søskenrabatt.

Betaling

Faktura for partiavgiften sendes ut på samme dato som partiet har oppstart på e-post som ble registrert ved påmelding. Det er også mulig å betale direkte i systemet ved påmelding. Faktura sendes til e-post som ble registrert ved påmelding (samme e-post som det sendes informasjon til gjennom turnåret). Du kan også finne oversikt over dine fakturaer ved å logge inn på "min side" i IMS (Idrettens medlemssystem).

Faktura for forsikringskontigent sendes ut årlig (abonnement) på den dato du ble meldt inn, og fortsetter inntil du melder deg ut.

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap hos oss, må det gis skriftlig beskjed til pamelding@bodogymogturn.no

Gaver, donasjoner og sponsing - ta kontakt med Margrethe Vinje (915 37 910)