Foreldre/Barn 1 - 2 år (NYTT TILBUD)

Dette er et tilbud til alle foreldre med barn født 2021 - 2022. På denne gruppen har hvert barn med seg en voksen som følger sitt barn på treningen.

Født: 2021-2022

Sesongen 2023/2024 åpner vi et nytt tilbud for barn helt nede i ettårsalderen.

Tilbudet vil være tilsvarende våre øvrige foreldre/barn-partier, men med ekstra tilpasning for de minste. Her er det fokus på lek og motorisk utfoldelse.

Timen fylles med sangleker, og barna får prøve seg på ulike hinderløyper med turnutstyr som skumklosser, trampoliner, matter med sprett i, balansebommer, sklier og lignende. 

Treningen skal føles trygt og morsomt.

 

Grupper og treningstider sesongen 2023/2024
Onsdag  17.30 - 18.15  Stordalshallen, Sal A

 

Pris

Forsikringskontigent: 100,-

Partiavgift: 2600,-