Sommerturnskole

Her får barna en innføring i ulike typer øvelser og turnapparater. Aktivitetene skal være lystbetonte, varierte og med fokus på grov- og finmotorisk utvikling.

6 - 7 år // 8 - 9 år

Hva lærer du på sommerturnskolen?

På disse treningene jobber vi mye med grunntrening som skal styrke barna på flere måter.

Barna vil få grunntrening innen trampett, tumbling, matteøvelser og andre turnelementer. Vi jobber også med bevegelse til musikk, og har andre morsomme aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet i løpet av dagen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter.

Sommeren 2021 tilbyr vi tre kurs med turnskole

Turnskole 6 - 7 år  kl. 08.30 - 10.00  Stordalshallen, Sal A  FULLTEGNET
Turnskole 6 - 7 år kl. 10.15 - 11.45 Stordalshallen, Sal A FULLTEGNET
Turnskole 8 - 9 år kl. 08.30 - 10.00 Stordalshallen, Sal B FULLTEGNET
Turnskole 8 - 9 år kl. 10.15 - 11.45 Stordalshallen, Sal B FULLTEGNET