Trampett & Tumbling

På disse kursene trener vi for å bli gode på ulike øvelser i apparatene trampett og tumbling

10 - 12 år // 13 - 16 år

Hva er trampett og tumbling?

I troppsgymnastikk inngår apparatene frittstående, tumbling og trampett. Konkurranseaktiviteten er delt inn i to grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp).

På disse kursene konsentrerer vi oss om de to apparatene trampett og tumbling. Kursene passer både for deg som er nybegynner og for deg som har drevet med turn tidligere.

Tumbling

Tumbling er en lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på madrasser i enden av banen. Det kan være foroverelementer som stift og salto, eller bakoverelementer som flikkflakk og baklengs salto. Seriene skal etterhvert inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet.

Trampett

Trampett er en ”mini-trampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter. Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverr-aksen/salto og lengdeaksen/skru) og vi skal øve på å få til begge deler. 

Sommeren 2021 tilbyr vi to kurs innen Trampett og Tumbling

Trampett/Tumbling 10 - 12 år  kl. 15.45 - 17.15  Stordalshallen, Sal A  Få plasser igjen
Trampett/Tumbling 13 - 16 år kl. 17.30 - 19.00 Stordalshallen, Sal A Ledig