Trampett & tumbling ordinær gruppe rekrutt

Dette er et tilbud til barn i 5. - 6. klasse (født 2009 - 2010). Vi jobber mye med grunntrening på disse treningene for å styrke gymnastene på hovedapparatene. Her deles utøverne inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner.

01.08.201916:37 Julie Abelsen

Stasjonene inneholder ulike apparater og øvelser. Det vil være både trampett- og tumblingstasjoner, men også stasjoner hvor vi jobber med grunnøvelser, fiksering og styrke, som er viktig for å gjøre det bedre på hovedapparatene. Stasjonsrulleringen øker også aktivitetsnivået i gruppa, og alle får vært innom flest mulig områder i løpet av en trening.

  Når gymnastene fordeles i grupper på de ulike stasjonene, deles de etter alder. På denne måten kan vi tilpasse utfordringer og behov basert på fysisk og mental utvikling.

  Trampett

  Trampett er en «mini-trampoline» med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

  Innen troppsgymnastikk er trampett et apparat/øvelse hvor gymnastene utfører 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtuositet og progresjon i vanskelighet.

  Tumbling

  I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

  På treningene er det 1 hovedtrener, 3 - 5  trenere og 3 - 7 hjelpetrenere (avhengig av str. på gruppa). For gruppen utgjør dette ca. en voksen pr. 5. - 6. barn

  Nye treningsrutiner sesongen 2020/2021

  Vi starter all aktivitet for grupper fra 1. klasse og oppover. For å kunne starte opp aktivitet for disse gruppene har vi vært nødt til å gjøre en del endringer i organiseringen:

  • Stordalshallen deles i to med skillevegg slik at vi kan gjennomføre treninger med to grupper på 20 stk. samtidig i hver sin del. Den ene gruppen vil benytte hovedinngangen og toaletter i gangen, og den andre gruppen vil benytte inngangen på baksiden av hallen med toaletter i garderober. Vi ber om at dere er obs på hvilken inngang gruppen til deres barn skal benytte.
  • Gruppene vil reduseres betraktelig i størrelse, og det vil maks være plass til 20 utøvere i hver gruppe.
  • Innad i gruppene vil vi dele barna i mindre grupper på ca. 6-10 stk. der de rullerer på stasjoner. Disse gruppene vil være fast på alle treningene, og samme faste trener vil følge sin gruppe rundt på stasjonene under treningen. Slik skal vi unngå så mye kontakt som mulig med hverandre.
  • Det vil være 15 min mellom gruppene slik at det er god tid til håndvask/spriting og av/påkledning av yttertøy uten at gruppene møtes i døra.
  • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.
  • Foreldre får dessverre ikke følge barna inn i hallen, men hjelp dem og se til at de går inn i rett inngang.

  Treningstider 2020/2021

  Gruppe  Dag  Tid  Treningssted
  Trampett/Tumbling ordinær gr. rekrutt Gruppe 1  Onsdag  19.30-20.30  Stordalshallen SAL 1 (hovedinngang)
  Trampett/Tumbling ordinær gr. rekrutt Gruppe 2 Onsdag 19.30-20.30 Stordalshallen SAL 2 (inngang på baksiden)
  Trampett/Tumbling ordinær gr. rekrutt Gruppe 3 Torsdag 17.30-18.30 Stordalshallen SAL 1 (hovedinngang)
  Trampett/Tumbling ordinær gr. rekrutt Gruppe 4 Torsdag 17.30-18.30 Stordalshallen SAL 2 (inngang på baksiden)