Maiken Benjaminsen Urving

Styremedlem: Økonomiansvarlig
Hovedtrener Turnskole, Trampett/Tumbling og Frittstående