Kari Seljeseth

Trener Turnskole og Trampett/Tumbling