Treningstider 2020/2021

Her er treningstidene for turnåret 2020/2021

Planlagt oppstart for alle våre grupper er i uke 38 (fra 14. sept).

(*med forbehold om at små endringer kan forekomme ettersom vi fortløpende må tilpasse oss covid-19 situasjonen og eventuelle retningslinjer fortløpende)

Meld på her
13.08.201810:52 Julie Abelsen

Først - Smitteverntiltak og retningslinjer for sesongen

Bodø kommune, FHI, Norges idrettsforbund og Norges gymnastikk og turnforbund har satt strenge retningslinjer for bruk av idrettshaller og oppstart av aktivitet til høsten. Her er noe av det vi er nødt til å forholde oss til:

  • Foreldre eller øvrig publikum får ikke være tilstede under treningene. Kun trenere og utøvere skal benytte hallene.
  • Maks antall utøvere per gruppe er 20.
  • Før og etter trening tar lederen gruppen samlet inn og ut av anlegget.
  • Garderober skal ikke benyttes til dusj/skift (kan benyttes til håndvask og toalett) – og alle oppfordres til å komme ferdig skiftet i treningsklær.
  • Anleggene skal ryddes, vaskes og sprites mellom hver gruppe. Også alt utstyr og apparater, dørhåndtak og andre kontaktoverflater må vaskes/sprites mellom gruppene.
  • Alle må vaske/sprite hender på inn og utgang, og etter toalettbesøk.
  • Avstandskravet på minimum 1 meter gjelder først og fremst for breddeutøvere fra 20 år og oppover, men skal etterstrebes på alle grupper så langt det lar seg gjøre.
  • Det skal legges til rette slik at ingen grupper møter hverandre i døra/gangen ved gruppebytte.
  • Alle skal registreres ved ankomst til hver trening, slik at klubben til enhver tid har kontroll over alle som er tilstede dersom smitteutbrudd skulle oppstå.

På bakgrunn av retningslinjer som er satt har vi vært nødt til å ta flere vanskelige beslutninger, og vi blir nødt til å organisere treningene litt annerledes enn tidligere.

Se klubbens koronavettregler HER - disse forventes det at alle leser og setter seg inn i før oppstart for at vi skal kunne opprettholde trygge treningstilbud.

Foreldre/Barn og Gymlek

Etter mange runder med oss selv har vi sett oss nødt til å måtte avvente oppstart av våre partier med foreldre/barn (2-3 år) og Gymlek (4-5 år). Det er svært beklagelig, men slik situasjonen er nå har vi rett og slett ikke mulighet til å gjennomføre disse treningene i henhold til smittevernreglene. Først og fremst er di minste barna i stor grad avhengig av å ha sine foreldre til stede under trening, noe vi nå har fått forbud mot. Gymsalene på Rønvik skole har kun en felles inngang og felles toalett, noe som gjør at vi ikke får lov til å gjennomføre grupper parallelt i gymsalene, og vi sliter dermed med å kunne ha nok grupper til å gi tilbud til alle. Spesielt nå som gruppene må minskes i størrelse til maks 20 stk. Fordeles gruppene til flere andre gymsaler vil vi ikke ha nok turnutstyr og trenere tilgjengelig til å kunne gi treningstimer av samme kvalitet. 

Mot høstferien vil vi ta en ny vurdering på situasjonen og vurdere oppstart av partiene for di minste etter den. Dersom situasjonen er uendret vil vi vurdere oppstart på nytt etter jul.

Vi ser på muligheten for å arrangere kontrollerte gjennomføringer av «åpen dag» for de minste i Stordalshallen noen ganger i løpet av høsten. Dersom vi får dette til vil det være påmelding i forkant av hvert arrangement med maks 20 stk. om gangen. Informasjon om dette deles på hjemmesiden og på Facebook dersom det blir mulig.

Voksenturn vil også utgå i første omgang ettersom vi har vært nødt å prioritere treningstimer til barn og ungdom først.

Turnskole

1. - 2. klasse
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 1) Mandag 16.30-17.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (Få plasser igjen)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 2) Mandag 16.30-17.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
Turnskole 1- - 2. klasse (Gruppe 3) Mandag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (FULLTEGNET)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 4) Onsdag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (FULLTEGNET)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 5) Onsdag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
3. - 4. klasse
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 1) Mandag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden) (FULLTEGNET)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 2) Mandag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (Få plasser igjen)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 3) Mandag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 4) Onsdag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 5) Onsdag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)

Akrobatikk

Akrobatikk minirekrutt (3. - 4. klasse) Tirsdag 18.00-18.45 Stordalshallen (hovedinngang)
Akrobatikk rekrutt/junior ordinær gruppe  Tirsdag 19:00 - 20:00 Stordalshallen (hovedinngang)
Akrobatikk rekrutt/junior konkurransegruppe Tirsdag 20.15-21.30 Stordalshallen (hovedinngang)

Frittstående

Frittstående 1. - 4. klasse Tirsdag 17.00-17.45 Stordalshallen (hovedinngang)
Frittstående rekrutt/junior (5.-9. klasse) Tirsdag 17.00-17.45 Stordalshallen (hovedinngang)
Frittstående konkurranse junior/senior Torsdag 19.30-21.00 Stordalshallen (hovedinngang)

Trampett/Tumbling

Ordinære grupper rekrutt (5. - 6. klasse)
Ordinær gruppe rekrutt (Gruppe 1) Onsdag 19.30-20.30 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang)
Ordinær gruppe rekrutt (Gruppe 2) Onsdag 19:30 - 20:30 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
Ordinær gruppe rekrutt (Gruppe 3) Torsdag 17.30-18.30 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang)
Ordinær gruppe rekrutt Nivå 2  Torsdag 17.30-18.30 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)

Ordinære grupper junior (fra 7. klasse)
Ordinær gruppe junior Mandag 19.15-20.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang)
Ordinær gruppe junior Nivå 2 Mandag 19.15-20.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
Konkurransegruppe rekrutt (5. - 7. klasse) - 2 treninger
Tirsdag 18:00 - 19:00 Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden)
Torsdag 18.30-19.30 Stordalshallen (hovedinngang)

Konkurransegruppe junior (7. - 9. klasse) - 2 treninger
Tirsdag 19:00 - 20:00 Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden)
Torsdag (Jenter) 18.00 - 19.30 Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden)
Torsdag (gutter) 19.30 - 21.00 Turnhallen på Mørkved (inngang på baksiden)
Konkurransegruppe senior (fra 10. klasse) - 3 treninger
Onsdag 20.30-22.00 Stordalshallen (hovedinngang)
Torsdag (frittstående)  19.30 - 21.00 Stordalshallen (hovedinngang)
Søndag 20.00 - 22.00 Stordalshallen (hovedinngang)Voksenturn

Voksenturn utgår i første omgang denne sesongen ettersom vi ser oss nødt til å prioritere barn og ungdom i situasjonen vi er i nå.

Skulle vi få mulighet til å starte opp voksen-parti annonserer vi dette.

* Ved behov forbeholder vi oss retten til å gjøre små endringer i treningstider og/eller steder i løpet av turnåret.