Gymlek 4 - 5 år

Gymlek er et tilbud til alle barn født 2018 - 2019. Dette tilbudet gir barna muligheten til å utvikle seg selv gjennom lek og moro med små/store redskaper og apparater.

Født: 2018-2019

Vi deler barna inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner med ulike redskaper/apparater og øvelser. Dette er for å øke aktivitetsnivået, slik at alle barna er i aktivitet mest mulig i løpet av treningen. Vi jobber blant annet med sang, bevegelse til musikk, og øvelser som fører til både fin- og grovmotorisk utvikling. Treningen er lysbetont og skal føles trygt for hvert enkelt barn. 

 

Grupper og treningstider sesongen 2023/2024
Gymlek (Gruppe 1) Tirsdag 16.30 - 17.15 Stordalshallen, SAL B
Gymlek (Gruppe 2) Tirsdag 17.15 - 18.00 Stordalshallen, SAL B
Gymlek (Gruppe 3)  Onsdag 17.30 - 18.15 Stordalshallen, SAL B
       
Pris

Forsikringskontigent: 100,-

Partiavgift: 2600,-