Trampett & tumbling rekrutt ordinær gr. (5.-6. klasse)

Dette er et tilbud til barn i 5. - 6. klasse (født 2011 - 2012). Vi jobber mye med grunntrening på disse treningene for å styrke gymnastene på hovedapparatene. Her deles utøverne inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner.

1 trening i uka

Stasjonene inneholder ulike apparater og øvelser. Det vil være både trampett- og tumblingstasjoner, men også stasjoner hvor vi jobber med grunnøvelser, fiksering og styrke, som er viktig for å gjøre det bedre på hovedapparatene. Stasjonsrulleringen øker også aktivitetsnivået i gruppa, og alle får vært innom flest mulig områder i løpet av en trening.

  Når gymnastene fordeles i grupper på de ulike stasjonene, deles de etter alder. På denne måten kan vi tilpasse utfordringer og behov basert på fysisk og mental utvikling.

  Trampett

  Trampett er en «mini-trampoline» med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

  Innen troppsgymnastikk er trampett et apparat/øvelse hvor gymnastene utfører 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtuositet og progresjon i vanskelighet.

  Tumbling

  I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

  Grupper og treningstider sesongen 2021/2022
  Trampett/Tumbling rekrutt ordinær (Gruppe 1)  Mandag 18.30 - 19.30 Stordalshallen SAL B (inngang på høyre side)
  Trampett/Tumbling rekrutt ordinær (Gruppe 2)  Onsdag  19.30 - 20.30 Stordalshallen Sal A (hovedinngang)