Trampett & tumbling rekrutt/junior - 1 trening i uka

Dette er et tilbud til barn i 5. - 10. klasse (født 2008 - 2013). Vi jobber mye med grunntrening på disse treningene for å styrke gymnastene på hovedapparatene. Her deles utøverne inn i grupper, hvor de rullerer på stasjoner.

Fra 5. klasse

Stasjonene inneholder ulike apparater og øvelser. Det vil være både trampett- og tumblingstasjoner, men også stasjoner hvor vi jobber med grunnøvelser, fiksering og styrke, som er viktig for å gjøre det bedre på hovedapparatene. Stasjonsrulleringen øker også aktivitetsnivået i gruppa, og alle får vært innom flest mulig områder i løpet av en trening.

Når gymnastene fordeles i grupper på de ulike stasjonene, deles de etter alder. På denne måten kan vi tilpasse utfordringer og behov basert på fysisk og mental utvikling.

På disse treningene jobber vi kun med de to apparatene trampett og tumbling.

 

Trampett

Trampett er en «mini-trampoline» med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

Innen troppsgymnastikk er trampett et apparat/øvelse hvor gymnastene utfører 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtuositet og progresjon i vanskelighet.

 

Tumbling

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

 

Treningstider sesongen 2023/2024
Trampett/Tumbling rekrutt/junior Onsdag 19.15 - 20.15 Stordalshallen
       
Pris

Forsikringskontigent: 100,-

Partiavgift: 2600,-