Turnskole 1. - 2. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2015 - 2016. På disse partiene jobber vi mye med grunntrening som skal føre til både fin- og grovmotorisk utvikling.

Barna vil få grunntrening innen trampett, tumbling, trampoline, matteøvelser og andre turnelementer. Vi jobber også med bevegelse til musikk, og har andre lekbetonte aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet i løpet av timen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter.

Grupper og treningstider sesongen 2022/2023
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 1) Tirsdag 17.30 - 18.15 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 2) Tirsdag 18.15 - 19.00 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)
Turnskole 1- - 2. klasse (Gruppe 3) Onsdag 18.00 - 18.45 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)