Hva er troppsgymnastikk?

I troppsgymnastikk inngår apparatene frittstående, tumbling og trampett. Konkurranseaktiviteten er delt inn i to grener: Nasjonale klasser (enkeltapparater) og TeamGym (3-kamp).

Nasjonale klasser

Nasjonale klasser består av apparatene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer i hver sin klasse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser inkludert norgesmesterskap i nasjonal klasse.

TeamGym

TeamGym består av apparatene frittstående, tumbling og trampett. Det konkurreres sammenlagt i alle tre apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer i hver sin klasse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. I tillegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser inkludert norgesmesterskap arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

 

Apparater/øvelser

Frittstående

I frittstående utfører gymnastene et program til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, balanser). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og en rytmisk sekvens. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 18 meter og 3,5 cm tykt.

 

Tumbling

I tumbling utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (omtrent lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

 

Trampett

I trampett utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (omtrent lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverr-aksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”mini-trampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

 

Bedømming

Det er tre dommerpaneler i hvert apparat:

* D – vanskelighet

* E – utførelse

* C - komposisjon.

D-panelet kontrollerer om troppene gjør vanskelighetene de har skrevet opp på vanskeskjemaet og beregner verdien av elementene de har fremvist når troppen er ferdig. D-panelet kan i teorien gi en uendelig høy karakter siden man får poeng etter hvor mange rotasjoner, skruer og elementer man utfører.

E-panelet ser på utførelsen av de forskjellige elementene og trekker poeng på grunnlag av blant annet høyde, kroppsposisjon, skruteknikk og landing. E-panelet starter på 10,0 poeng og trekker fra sine utførelsestrekk.

C-panelet kontrollerer at innholdet på fremførelsene er i tråd med reglementet. Blant annet at rekkefølgen på gymnastene er riktig i forhold til hva de utfører i tumbling og trampett. C-panelet starter på 4,0 poeng i frittstående og 2,0 poeng i tumbling og trampett.

 

Når en tropp er ferdig med sin prestasjon legges karakterene fra de tre dommerpanelene sammen og troppen får sin endelige karakter.

Frittstående
Tumbling
Trampett