Turngruppa Røris

Bodø Gym og turnforening tilbyr gymnastikk og turntrening for barn med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er utøvere med kognitive funksjonsnedsettelser eller i kombinasjoner med dette.

For funksjonshemmede
Meld på
01.08.201713:16 Liss Marie Jakobsen

Vi vil gjennom vårt tilbud arbeide med grov og finmotoriske øvelser – på den måten kan vi vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle.

På treningene stiller klubben med en hovedtrener og to hjelpetrenere. Behovet for antall trenere avhenger av behovet til gruppen.