Turngruppa Røris

Bodø Gym og turnforening tilbyr gymnastikk og turntrening for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er utøvere med kognitive funksjonsnedsettelser eller i kombinasjoner med dette.

For funksjonshemmede

Vi vil gjennom vårt tilbud arbeide med grov og finmotoriske øvelser. Gruppen får prøve seg på ulike apparater og turnøvelser som tilpasses individene i gruppen.

Antall trenere avgjøres av behovet til gruppen.

Ønsker du mer informasjon om gruppen eller påmelding, ta kontakt med Margrethe Vinje: 91537910

 

Treningstider sesongen 2023/2024

Onsdager kl. 19.15 - 20.15, Stordalshallen