Turnskole 1. - 2. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2013 - 2014. På disse partiene jobber vi mye med grunntrening som skal føre til både fin- og grovmotorisk utvikling.

01.08.201713:11 Liss Marie Jakobsen

Barna vil få grunntrening innen trampett, tumbling, matteøvelser og andre turnelementer. Vi jobber også med bevegelse til musikk, og har andre lekbetonte aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet i løpet av timen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter.

Nye rutiner sesongen 2020/2021

Vi starter all aktivitet for grupper fra 1. klasse og oppover. For å kunne starte opp aktivitet for disse gruppene har vi vært nødt til å gjøre en del endringer i organiseringen:

  • Stordalshallen deles i to med skillevegg slik at vi kan gjennomføre treninger med to grupper på 20 stk. samtidig i hver sin del. Den ene gruppen vil benytte hovedinngangen og toaletter i gangen, og den andre gruppen vil benytte inngangen på baksiden av hallen med toaletter i garderober. Vi ber om at dere er obs på hvilken inngang gruppen til deres barn skal benytte.
  • Gruppene vil reduseres betraktelig i størrelse, og det vil maks være plass til 20 utøvere i hver gruppe.
  • Innad i gruppene vil vi dele barna i mindre grupper på ca. 6-10 stk. der de rullerer på stasjoner. Disse gruppene vil være fast på alle treningene, og samme faste trener vil følge sin gruppe rundt på stasjonene under treningen. Slik skal vi unngå så mye kontakt som mulig med hverandre.
  • Turnskole-partiene vil i år vare i 45 min. slik at vi har 15 min til vasking og spriting, og påkledning av yttertøy og sko uten at gruppene møter hverandre i døra.
  • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.
  • Foreldre får dessverre ikke følge barna inn i hallen, men hjelp dem og se til at de går inn i rett inngang.

Treningstider 2020/2021

Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 1) Mandag 16.30-17.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (Få plasser igjen)
Turnskole 1. - 2. klasse og Gymlek (Gruppe 2) Mandag 16.30-17.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
Turnskole 1- - 2. klasse (Gruppe 3) Mandag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (FULLTEGNET)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 4) Onsdag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (FULLTEGNET)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 5) Onsdag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)