Turnskole 1. - 2. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2014 - 2015. På disse partiene jobber vi mye med grunntrening som skal føre til både fin- og grovmotorisk utvikling.

01.08.201713:11 Liss Marie Jakobsen

Barna vil få grunntrening innen trampett, tumbling, trampoline, matteøvelser og andre turnelementer. Vi jobber også med bevegelse til musikk, og har andre lekbetonte aktiviteter. For å få mest mulig aktivitet i løpet av timen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder ulike apparater, redskaper og øvelser for å utfordre og utvikle barna på flest mulig måter.

Grupper og treningstider sesongen 2021/2022
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 1) Mandag 17.30 - 18.15 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)
Turnskole 1. - 2. klasse (Gruppe 2) Onsdag 17.30 - 18.15 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)  FULLT
Turnskole 1- - 2. klasse (Gruppe 3) Onsdag 18.15 - 19.00 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)  FULLT