Turnskole 3. - 4. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2011 - 2012. På disse treningene jobber vi mye med grunntrening som skal styrke barna på flere måter.

01.08.201713:12 Liss Marie Jakobsen

For å få mest mulig aktivitet i løpet av treningen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder forskjellige redskaper, apparater og øvelser på blant annet trampett, tumbling, trampoline og matte. På denne måten får vi utfordret barna på mange forskjellige områder, og barna får grunntrening og forberedes på de ulike tilbudene de senere kan velge mellom fra 5. klasse (Trampett/Tumbling, Akrobatikk og Frittstående). 

Nye rutiner sesongen 2020/2021

Vi starter all aktivitet for grupper fra 1. klasse og oppover. For å kunne starte opp aktivitet for disse gruppene har vi vært nødt til å gjøre en del endringer i organiseringen:

  • Stordalshallen deles i to med skillevegg slik at vi kan gjennomføre treninger med to grupper på 20 stk. samtidig i hver sin del. Den ene gruppen vil benytte hovedinngangen og toaletter i gangen, og den andre gruppen vil benytte inngangen på baksiden av hallen med toaletter i garderober. Vi ber om at dere er obs på hvilken inngang gruppen til deres barn skal benytte.
  • Gruppene vil reduseres betraktelig i størrelse, og det vil maks være plass til 20 utøvere i hver gruppe.
  • Innad i gruppene vil vi dele barna i mindre grupper på ca. 6-10 stk. der de rullerer på stasjoner. Disse gruppene vil være fast på alle treningene, og samme faste trener vil følge sin gruppe rundt på stasjonene under treningen. Slik skal vi unngå så mye kontakt som mulig med hverandre.
  • Turnskole-partiene vil i år vare i 45 min. slik at vi har 15 min til vasking og spriting, og påkledning av yttertøy og sko uten at gruppene møter hverandre i døra.
  • Det vil ikke være mulig å bytte gruppe i løpet av treningsåret, så her oppfordrer vil til å være nøye med vurdering av hvilke grupper dere melder på. Og dersom dere ønsker å begynne på samme grupper som venner, klassekamerater, søsken etc. så samsnakk slik at dere melder på samme parti.
  • Foreldre får dessverre ikke følge barna inn i hallen, men hjelp dem og se til at de går inn i rett inngang.

Treningstider 2020/2021

Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 1) Mandag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden) (FULLTEGNET)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 2) Mandag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang) (Få plasser igjen)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 3) Mandag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 4) Onsdag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 1 (hovedinngang)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 5) Onsdag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL 2 (inngang på baksiden)