Turnskole 3. - 4. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2012 - 2013. På disse treningene jobber vi mye med grunntrening som skal styrke barna på flere måter.

01.08.201713:12 Liss Marie Jakobsen

For å få mest mulig aktivitet i løpet av treningen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder forskjellige redskaper, apparater og øvelser på blant annet trampett, tumbling, trampoline og matte. På denne måten får vi utfordret barna på mange forskjellige områder, og barna får grunntrening og forberedes på de ulike tilbudene de senere kan velge mellom fra 5. klasse (Trampett/Tumbling, Akrobatikk og Frittstående). 

Grupper og treningstider sesongen 2021/2022
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 1) Mandag 17.30-18.15 Stordalshallen, SAL B (inngang på baksiden) 
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 2) Mandag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL A (hovedinngang)
Turnskole 3. - 4. klasse (Gruppe 3) Mandag 18.30-19.15 Stordalshallen, SAL B (inngang på baksiden)