w

Turnskole 3. - 4. klasse

Dette er et tilbud til barn født i 2010 - 2011. På disse treningene jobber vi mye med grunntrening som skal styrke barna på flere måter.

Meld på
01.08.201713:12 Liss Marie Jakobsen

For å få mest mulig aktivitet i løpet av treningen, deles barna inn i grupper som rullerer på ulike stasjoner. De ulike stasjonene inneholder forskjellige redskaper, apparater og øvelser på blant annet trampett, tumbling, trampoline og matte. På denne måten får vi utfordret barna på mange forskjellige områder, og barna får grunntrening og forberedes på de ulike tilbudene de senere kan velge mellom fra 5. klasse (Trampett/Tumbling, Akrobatikk og Frittstående). 

Treningstider 2019/2020

Turnskole 3. - 4. klasse Gruppe 1 Mandag 18:30 - 19:30 Stordalshallen
Turnskole 3. - 4. klasse Gruppe 2 Onsdag 18:30 - 19:30 Stordalshallen